Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Tính giá phòng khi kinh doanh nhà nghỉ

tháng 1 17, 2018
Giá phòng khi kinh doanh nhà nghỉ sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau: Địa điểm : Một nhà nghỉ nằm khuất sau những lối nhỏ ít du khách lui ...

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Kinh nghiệm kinh doanh nhà nghỉ thành công

tháng 1 16, 2018
Nhà nghỉ  đã trở thành một loại hình kinh doanh phổ biến. Muốn thành công và vượt mặt các đối thử khác đòi hỏi quý chủ đầu tư phải lập kế ho...

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018