Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

Mọi loại hình kinh doanh đều phải có được sự chấp thuận của pháp luật dựa trên giấy phép kinh doanh. Kinh doanh nhà nghỉ không là ngoại lệ, vậy giấy phép kinh doanh nhà nghỉ bao gồm những mục, yếu tố nào ?
giay-phep-kinh-doanh-nha-nghi
Giấy phép kinh doanh nhà nghỉ
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

1.  Điều kiện của chủ thể kinh doanh

Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp:
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử
 • Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan…

2. Điều kiện về cơ sở kinh doanh

 • Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;
 • Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ

1. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

    +Đăng ký kinh doanh nhà nghỉ theo hình thức hộ kinh doanh, hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh
Người có yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không cấp thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

     + Đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp (nếu cần)
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty (đối với công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh)
 • Chứng minh nhân dân của các thành viên
Người có yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không cấp thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

2. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

+ Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự :
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
 • Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
+ Trình tự
 • Người có yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan công an cấp huyện.
 • Cơ quan công an cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hố sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
 • Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định, cơ quan công an cấp huyện xem xét, cấp giấy chứng nhận cho người có yêu cầu.
 • Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét